Rotte

Latinsk navn:

Rattus norvegicus

Livslengde: 2-4 år
Kulstørrelse: 6-16 stk
Fødselsvekt: 5-7g
Øynene åpner: 10-16 dager
Drektighetstid: 20-22 dager
Vekt: 400-800g
Kjønnsmoden: 6-10 uker
Avvenningsalder: 3-4 uker
Kroppstemperatur: 38 °C
Diett: Omnivor