Eldre hunder

Mange hunder løper hele livet, for så å forgå etter kort tids sykdomsforløp. Hunden skal være frisk og rask til det siste. At en hund virker ”gammel” burde taes på alvor, og årsaken til forandringene må undersøkes. Når en hund viser symptomer på ”alderdom” er det som regel noe som ikke helt stemmer, og som oftest kan rettes opp. Noen hunder blir stivere, og leddene sliter under belastningen den bærer. Overvekt er en relativt vanlig årsak til mange komplikasjoner hos hunden, og vi har oftest forårsaket det med vår godhet. For hver ekstra kilo som blir lagt til kroppen, blir hjertets utfordring større, leddene må slite under større belastning, og forfallet går stadig fortere.

Det er lettere å forebygge overvekt, enn å fjerne den overvekten som er der. Riktig mengde fôr til mengden mosjon er som regel svaret, men ikke alltid. Mange eldre hunder får problemer med stoffskiftet, og kroppens energibalanse forskyver seg. Stoffskiftet er en lett sykdom å behandle, men kan være litt diffus sykdom å stille. Problemer med stoffskiftet kan etterligne flere andre sykdommer, men med en enkel blodprøve kan vi komme mye nærmere en god alderdom.

Prostataen blir ofte større hos eldre hunder, uten at det ligger noen direkte sykdom bak. Hvis prostataen blir for stor, kan den forårsake stort ubehag når den må gjøre fra seg. I noen situasjoner er prostataens størrelse ett resultat av problemer i testikkelene, og svulster er hovedårsak. Hos hannhunder er testikkelsvulst den hyppigst forekommende svulsten, og denne kan være dødelig hvis den sprer seg. I andre tilfeller kan prostataen ha primære svulster i seg, og disse er ofte ondeartet. Tidlig diagnostikk er essensielt for mulighet til behandling. I flere typer av prostata og testikkelproblemer, vil kastrasjon være løsningen. I noen tilfeller kan vi gi en kjemisk kastrasjon, som er midlertidig, og som må gjentaes med jevne mellomrom.

Nyrene jobber hele livet med å kvitte kroppen med avfallsstoffer, og resirkulere de stoffene som kan brukes på nytt. Vann taes opp av nyrene, og urinen konsentreres for å redusere væsketapet. Hvis nyrene begynner å fuske, vil oftest drikkelyst gå opp. Tidligere varsling vil bli gitt gjennom manglende konsentrasjon av urinen. Årsaken til nyreproblemene er mange, men ofte kan vi knytte opp dårlig eller feil fôr til hunden. Hvis vi kommer inn tidlig i nyreproblemer, kan vi ofte kontrollere problemet med sykdomsfôr. Riktig fôr vil alltid ha en positiv effekt, men det er ikke alltid at det kan gjøre noe annet enn å bremse en påbegynt situasjon.

Hjerteproblemer hos hund er ofte forårsaket av feil ernæring, som mangler elementære ernæringsstoffer til hunden. Hunder trenger en spesiell aminosyre som vi ikke finner mye av i maten vi spiser. Ofte har ernæringen hunden får for mye salter i seg. Gjennom en veldig komplisert kaskade av reaksjoner i kroppen, kan dette tære på hjerte reserven, og forårsake problemer med hjerte. Andre årsaker til hjerteproblemer er genetisk betinget sykdom, da spesielt hos visse raser, sykdommer overført gjennom flåtten, og faktisk munnhygiene. Mye tannstein vil kunne gi, blant annet, problemer med hjerte.