Priser

Nedenfor vil du finne prisene på noen av våre tjenester. Dette er et lite utvalg, da vi har over 1000 forskjellige varer og tjenester vi tilbyr. Mange tjenester vil kun gjennomføres etter at vi har sett på pasienten, og vurdert hva som skal gjøres. Priser på telefon er veiledende, da de kliniske funnene vil diktere hva som trengs av ytterligere prøver. Det tas forbehold på priser oppgitt, hvis innprisene våre forandres fra leverandør, spesielt ved valuttasvinginger. Noen sjeldne sykdommer krever helt spesielle blodprøver, hvor vi ikke har prisen, men må få den fra våre sammarbeidslaboratorier i Europa; da må denne innhentes før vi kan gi deg en pris på tjenesten. Det er ikke alltid mulig å gjøre det med en gang, spesielt i helger og på natt. Noen prøver må ankomme laboratoriet i frossen/kjølt tilstand. Slike ting vil kunne påføre uforutsette kostnader. Gi oss beskjed hvis du har en økonomisk grense du ikke vil/kan overstige.

Priser på tjenester gitt vil være bassert på utredning. Når vi er ferdig meg undersøkelsene og utredningen, kan vi gi pris på behandlingen. Prisene gitt før en utredning dekker derfor ikke behandlingen! Noen priser vil være veldig avhengig av vekt på pasienten, andre priser vil være mindre avhengig av vekt. Spør oss hvis du lurer på hvor mye noe vil koste, så kan vi sette opp ett overslag.

Ny avtale med Ressurs Bank fra januar 2016

Tidvis opplever vi at folk kommer til oss, gjerne midt på natten, med veldig syke dyr. Noen dyr blir avlivet på grunn av manglende betalingsevne for kunden akkurat der og da, og det er tragisk! Vi har derfor inngått en avtale med Ressurs Bank, hvor du som kunde kan få invilget en konto med kreditt på 30-60 dager, avhengig av når du er innom. Hvis du blir kredittgodkjent, vil du kunne få kreditt på opp til 50 000 kroner. Betaler du innen 30-60 dager, vil dette ikke koste deg noe. Ønsker du å dele opp beløpet, kan de dele opp inntil 72 måneder (men da tar de seg litt betalt).

Når du kommer inn, vil vi kunne gå inn, opprette en konto for deg, og taste dette inn på betalingsterminalen vår som om du brukte et bankkort. Du vil så motta en faktura for veterinærbesøket ditt fra Ressurs Bank måneden etter, med forfall siste dagen i den måneden.

Du kan også søke om finansiering via Resurs bank før besøket hos oss. Dette gjøres via denne linken: https://apponline.resurs.com/form/6100no

Etter at du har fått godkjent søkndaen, kan du komme til oss uten å tenke noe mer på den økonomiske. Men husk at vi må ha lovlig/gyldig legitimasjon for å kunne hjelpe deg (dvs. pass/bankkort/førerkort). Vi kan ikke ta andre typer en disse.

Har du først opprettet en konto, kan du bruke denne senere uten noe store problemer; du oppgir personnummeret ditt eller kontonummeret ditt i Ressurs Bank, og vi får en kode vi kan taste inn på terminalen vår. Betaler du når du får fakturaen din, så har du fått 30-60 dagers gratis kreditt, og kunnet gjøre det du trengte å gjøre når det måtte gjøres. Mange behandlinger og utredninger kan ikke vente. Dette vil være løsningen for mange smile emoticon

Ring Ressurs Bank ved spørsmål eller for mer informasjon på tlf. 69911090, eller les mer på www.resursbank.

apponline.resurs.com

Viktig informasjon
Det er moms på veterinære tjenester. Alle prisene er oppgitt med moms.

Du får nesten alltid tak i veterinær gjennom 35 99 22 50. Du vil bli viderekoblet til vakthavende veterinær, med unntak av sjeldne tilfeller når vi ikke har vakt. Du får opplyst vilkår for utkalling på telefon. For at du skal bli viderekoblet, må du aktivt godta dette.

Hvis vi ikke tar telefonen når du ringer i åpningstiden, kan det skyldes at vi er opptatt eller sitter i en annen telefon. Vi prøver å ringe tilbake så raskt som mulig. Er det akutt, kjør mot klinikken mens du prøver å ringe igjen.

Vi anbefaler alle vår kunder å være forsikret. Dyr må ha spesial forsikring for å få dekket kostnader ved sykdom/skade. Vi ønsker å jobbe med korrekt og kvalitetssikret medisin, og vårt hovedfokus er på sykdommen/skaden til dyret ditt, og hva som bør gjøres for en skikkelig utredning. Du bestemmer selv hva du vil vi skal gjøre, men hvis vi ikke kan jobbe medisinsk korrekt, vil vi ofte ikke kunne stille korrekt diagnose, og sjansen for feildiagnostisering øker, eller vi får ikke den sikkerheten vi ønsker i behandlingen for ditt kjæledyr. Etter vår mening, er Agria det beste forsikringsselskapet. Vi anbefaler at du ringer dem, og ber om forsikringen som heter veterinær spesial; da har du minst overraskelser i fremtiden. Gjennsidige har også gode vilkår, og kan anbefales. Hør med dem. Du bør være kritisk til forsikringsselskap som slutter å fungere når dyret blir eldre, på forsikringsvilkår som ikke nuller seg ut hvert år (m.a.o. dekker per skade, og ikke per år!); ring oss, så kan vi informere om våre erfaringer med de forskjellige selskapene. Det er ditt valg om du ønsker å være forsikret. Vi anbefaler det, da det gjør det enklere å utrede pasientene, men det er ikke sikkert det vil lønne seg for det for din venn. Det vet man ikke før det smeller.

Vi gjennomfører kun direkteoppgjør med Gjennsidige: ta med forsikringsbevis hvis du vil at vi skal gjøre dette. For alle andre selskap, må du betale på klinikken. Det tar oss kun noen minutter å sørge for at du kan få tilgjengelig kapital gjennom Ressursbank, men det forutsetter at du ikke har betalingsanmerkninger, og at du har med gyldig legitimasjon (førekort, bankkort, pass). Har du konto hos Ressursbank, finner vi deg gjennom vår kontakt med dem, men du må fortsatt ha med bevis på hvem du er. Du kan følge linken over, og ordne dette før du kommer, hvis du ønsker.

Priser per jannuar 2017

Enkel undersøkelse/behandling, 15 min (alle dyr)

584,- kr

Konsultasjon/behandling per time (alle dyr)

2196,- kr

Enkel kontroll/10 min etter behandling startet ved klinikken

467,- kr

Medisiner etter behov, dyreart og vekt
Vaksine hund, inkludert helsesjekk, fra

627,- kr

Vaksine katt, inkludert helsesjekk, fra

638,- kr

Vaksine andre dyr, avhengig av dyr og vaksine (spesialbestilling; kan ikke returneres)
Blodprøver, fra

796,- kr

Minimums Database (differensial telling, biokjemi, blodgass (venøs), og urinprøve tatt ut med cystocentesis)

2535,- kr

Utkalling av vakthavende veterinær utenom åpningstid, fra

2506,- kr

Uteblitt fra timebestilling (må avbestilles minimum 24 t før) fra (vil være avhengig av klargjort utstyr som må kasseres)

337,-kr

Røntgen, 1 bilde 1 struktur

872,-kr

Røntgen, 4 bilder av 1 struktur

2043,- kr

Attestskrivning ved utenlandsreise

263,- kr

Forsikringsattest

335,- kr

Vi har i tillegg en hel rekke med utstyr, og ditto priser, som UL, endoskopi, tannrøntgen, koagulasjonsjonsmålere, m.m. Det blir for omfattende å få med alle, så lurer du på en pris, er det bare å spørre :).

Vi kan gi estimerte prisen på en operasjon, men total prisen vil være avhengig av alt fra vekt til helsetilstand. All narkose er forbunnet med en hvis risiko. Vi kan gjøre mye for å redusere denne, og vi har muligheter til å følge pasientens hjertefunksjon, puls, og surstoffopptak, under hele operasjonen. Hvis pasienten trenger det, kan vi også koble den til oksygen. Skriv ut, les, og ta med ”Eiers erklæring før inngrep”, som ligger nedenfor. Uforutsette hendelser under operasjon kan resultere i fordyrende og forlengede prosedyrer. Eiers erklæring før inngrep

E-mail: by-chris@online.no

Web: http://www.dyrehelse.no

Copyright – Vestmar Dyreklinikk