Hjerteutredning

Når du kommer til oss med hunden eller katten din til årlig vaksine går vi alltid nøye gjennom dyret fra nese til haletipp, før vi setter vaksinen. Denne helsesjekken gjør vi rutinemessig for å plukke opp eventuelle problemer kjæledyret ditt måtte ha. Vi lytter nøye på hjertet, spør deg mange spørsmål, og ser etter andre symptomer som kan tyde på hjerteproblematikk.

Omkring 11 % av alle hunder og katter lider av en eller annen form for hjertelidelse. En undersøkelse har vist at hjerteproblemer er den tredje mest kjente årsak til død som ikke skyldes ulykker hos hunder. Hjerteproblemer kan være medfødt og sees ofte hos unge dyr, eller det kan komme senere i livet som følge av at dyret eldes.

Sykdommer i hjerteklaffene er den vanligste formen for hjerteforandring hos hunder, og rammer mer enn hver tredje hund over 10 år. Mange sykdommer er også arvelige og typisk innen visse raser. Det er også viktig å huske på at alle delene i kroppen henger sammen, og problemer andre steder i kroppen, for eksempel med nyrene eller tennene, vil også påvirke hjertets funksjon. Et dyr kan leve med hjerteproblemer lenge før symptomene begynner å vise seg, men problemet har da ofte blitt så alvorlig at det kan være vanskelige å behandle. Hvis man derimot oppdager problemet tidlig i prosessen har vi mulighet til å bremse utviklingen og gi dyret mulighet til å leve mange år uten symptomer.

Typiske symptomer på hjertelidelser er at hunden eller katten kan bli tungpustet, tolererer mosjon dårligere enn tidligere, peser med åpen munn (også katter), hoster eller får forstørret bukomkrets. Ved mistanke om hjerteproblematikk vil vi sette i gang med en grundig hjerteutredning. Vi vil gjøre en grundig klinisk undersøkelse av dyret for å avdekke eller avkrefte problemer. Vi vil også forhøre eier nøye for å kartlegge sykehistorien til hunden eller katten. Ved å lytte nøye med et stetoskop over dyrets brystkasse i stille omgivelser vil man kunne høre eventuelle ulyder, rytmeforstyrrelser, og pusteproblemer som følge av hjertesvikt.
I de aller fleste tilfeller der et dyr blir presentert med et problem er det viktig å starte med ”minimum database”. Dette er blodprøver og urinprøve som analyserer hvite og røde blodceller, samt kontroll av de indre organene. Dette er av stor verdi da vi kan evaluere om problemet er en primær hjertesykdom eller om det er en konsekvens av et problem et annet sted i kroppen. I tillegg til standard blodprøver har vi mulighet til å måle cardiac troponin, som måler skader i selve hjertemuskulaturen, spesielt viktig ved akutte sykdommer.

Røntgenbilde vil vise hjertets posisjon i brystkassen, hjertets størrelse, form og symmetri. Vi vil også kunne se endringer i lungene. Med ultralyd kan vi se hjertemusklene og hjerteklaffenes bevegelse og tykkelse. Vi kan også oppdage endringer i hjertekamrenes størrelse og eventuelle væskeansamlinger i hjerteposen. Vi har også mulighet til å måle blodtrykket til hunden eller katten. Dette er av stor verdi da et høyt blodtrykk vil kreve at hjerte må jobbe ekstra hardt, og etter hvert lede til fortykkelser i hjertemuskulatur. Et lavt blodtrykk kan være livstruende og oppstår ofte i sammenheng med sjokk. Hvis dyret har rytmeforstyrrelser, har vi mulighet til å kartlegge kilden til problemet ved å undersøke dyret med EKG. En EKG undersøkelse vil gi oss informasjon om i hvilken fase av hjerteslaget problemet sitter.

Målet med en hjerteutredning er å finne årsaken til problemet på et så tidlig stadium som mulig slik at vi kan hjelpe til å gi dyret ditt bedre livskvalitet. Ofte vil pasienter med hjerteproblemer få medisiner for hjerte. De er ikke uten mulige bivirkninger, så hyppig undersøkelse er påkrevd. Det kan også være at vi må bytte medisiner, gi ekstra medisiner, fjerne medisiner, m.m. alt etter hvordan hunden eller katten fungerer, hvordan blodprøvene og urinprøvene forandrer seg, og hvordan pasienten tåler medisinene.

Ofte vil mange pasienter svare veldig bra med å forandre ernæring. Veterinærer bruker veldig mye fôr for behandling; med å holde igjen på salt mengden, vil blodtrykke bli litt mindre, som gjør at hjerte jobber bedre. Det i seg selv kan være den eneste behandlingen, eller det kan være tilleggsbehandling. Har hunden eller katten nyresvikt som følge av høyt blodtrykk over lengre tid, vil både nyrefôr og medisiner kunne gi pasienten en lengre sykdomsfri periode.

Alle kroniske sykdommer koster mye å behandle, da pasienten må veldig ofte inn til kontroll. Vi streber etter å få behandlet pasienten slik du forventer å bli behandlet av legen. For at vi skal kunne klare det, er det ønskelig at flest mulig forsikrer dyrene sine. Agria og Gjennsidige er de to selskapene vi kan anbefale.

Mvh

Oss på Vestmar Dyrekelinikk :)