Røntgen

Røntgen brukes til å visualisere organer og benvev. Vi utfører de røntgenundersøkelsene som Norsk Kennelklubb krever for avl. For de fleste rasene kreves det at hunden har fylt 12 måneder, men hos noen større raser er alderskravet 18 måneder. Er du usikker hvor gammel hunden din må være før du kan få røntget den, må du høre med din raseklubb.

Røntgen brukes veldig mye i undersøkelse av tarmsystemet, spesielt når vi mistenker fremmedlegmer. En hver pasient som har oppkast og/eller diare blir det vurdert røntgen. Røntgen egner seg ypperlig som dokumentasjon på skader, på i skjellett og indre organer. Jo tettere ett organ er, jo hvitere blir det på røntgen.

Luft blir helt svart, mens ben blir hvit. Metall er knallhvit, og veldig lett å se. Har hunden eller katten spist en gummigjenstand vil denne ikke være mulig å se i tarmkanalen, men vi vil ofte kunne se forstyrrelser foran og etter forstoppelsen. Vi har flere typer kontrast væsker vi bruker for å undersøke organer som er vanskelig å se på røntgen. Av kontrastvæsker er det barium som vi oftest bruker. Når dette passerer tarmen, kan vi se det tydelig på røntgen. Både strukturer vi ser, og de som ikke blir synlige, samt tiden passasjen tar, er viktig i kontrast studier. Andre kontrast væsker kan vi gi inn i venen. Dette brukes spesielt mye på nyrene, men også på urinblæren. Vi kan av og til sprøyte luft inn i forskjellige organer for å få visualisert veggen bedre. Flere ganger vil vi bruke mer enn en type kontrast væske.

Når vi tar røntgenbilder, projekseres en tredimensjonal struktur ned på ett todimensjonalt bilde. For å få representative strukturer, vil vi nesten alltid ta røntgen fra mer enn en vinkel. Da kan vi danne oss ett bilde hvordan strukturen ser ut. Tar vi bare ett bilde, vil også strukturer kunne være gjemt bak denne.

Posisjoneringer er veldig viktig. Ved HD røntgen, vil en liten forskyvning være nok til at bilde ikke kan brukes. Her er detaljene viktige. Hunden må være avslappet, så vi får strukket og rotert beina riktig. Hundene blir derfor dopet med medisiner som gjør at de slapper av i musklaturen. Dopen er veldig trygg, men en grundig helsesjekk forut for bruk av sedasjon eller narkose er viktig for å unngå og forebygge uønskede problemer.

I tilfeller hvor vi mistenker at ben har brukket, er røntgen ett veldig godt hjelpemiddel. Ikke bare dokumenterer vi brudd, men vi kan også følge helingsprosessen nøye. Vi kan også bestemme om hunden skal behandles med gipsing, eller om den må gjennomgå kirurgi. Senere kan vi se om benvevet ligger riktig, og gror slik vi forventer. Dårlig helingsprosess kan være tegn på feil behandling, eller sykdom som må utredes videre.

En av de hyppigste årsakene til røntgen, er svulster. Der vi har mistanker om problemer, vil røntgenfunn kunne være avgjørende for hvordan pasienten vil bli behandlet fremover; noen vil opereres med en gang, andre vil vi kunne vente med. Ser vi tegn til spredning av svulster i brystet, eller buken, vil vi oftest være forsiktige med å anbefale operasjoner, da prognosen er dårligere. Det vil være viktigere for oss å få tatt ut prøver at svulstene for å bestemme hva slags prognose behandlingen vil ha. For ytterligere informasjon om svulster, se artiklene om kreft.

I forbindelse med drektighet, anbefaler vi at eier får røntgen hunden eller katten rundt dag 50-55 for å få sett hvor mange valper eller katteunger som kan forventes. Dette er viktig for å vite om man skal ta kontakt med vakthavende veteinær (35 99 22 50) eller om man kan vente. Har du fått vite at det skal komme 8 valper, og det stopper opp etter nummer 6, så kan det være greit å ta en telefon. Vi er som regel 15 minutter unna, og har døgn kontinuerlig vakt hele året.

Vi har bare røntgen ved Vestmar Dyreklinikk Dyrehelse AS i Tangen i Sannidal: vår filial i Stines Bakke 4, Alfa Kragerø Smådyrpraksis (35 98 31 39) vil kunne kontaktes for innledende undersøkelser. Trenger vi røntgen, kan vi kjøre opp sammen til Vestmar Dyreklinikk Dyrehelse AS.