Tannbehandling

Tannhelse har vært en forsømt del av helsen til hunder, katter og gnagere. De siste 10 årene har mer og mer dokumentasjon blitt fremlagt, som viser hvor viktig det er med en god tannhelse. Vi tar vare på våre egene tenner. Hvorfor skal ikke kjæledyrene få samme stell? Det er like viktig for dem, som for oss. Manglende tannhelse kan gjøre dyret irritabelt, eller til og med aggresivt, og sykdommer kan spre seg fra munnhulen til hele kroppen. Sykdommer i andre deler av kroppen vil også kunne vise seg i munnhulen, så regelmessig tannpuss vil gjøre det letter for deg å observere forandringer som trenger tilsyn.

Det vanligste problemet i munnhulen hos katt og hund er tannstein. Tannstein dannes av bakterienes innvirkning på spytt og fôrrester i munnhulen. Spyttets sammensetning og bakteriefloraen er de faktorene, sammen med anatomien i munnhulen, som bestemmer hvor mye og hvor ofte tannstein må fjernes hos kjæledyret ditt. Spyttets sammensetning bestemmes veldig mye av fôr og eventuelt andre sykdommer i kroppen. For eksempel vil hunder med nyreproblemer, og hunder som har en kort snute, trenge hyppigere tannsteinfjerning enn friske hunder med lang snute.

Når tannsteinen har satt seg, er den vanskelig å få bort. Vi bruker ultralydscaling, med pasienten under sedasjon, for å komme til og få inspisert hele munnhulen. Skraping av tannstein hjemme kan gi skader i tannkjøttet, og visse punkter er nesten umulig å komme til uten at kjæledyret er bedøvd. Hvis tannsteinen får sitte, vil bakteriefloraen forandre seg under overflaten av tannsteinen. Dette sørger for tannkjøttsbetennelse, dårlig ånde, og, spesielt hos katt, hull i tennene. Over lang tid, vil tannkjøttet trekke seg tilbake, og bakteriene får tilgang til rotsystemet. Røttene vil kunne bli betente, og tennene kan falle ut, men bakteriene får også tilgang til blodsirkulasjonen, og vil kunne spre seg til indre organer. Dette kan medføre alt fra livstruende bakterielle problemer, til kroniske nyre-, hjerte, og leddskader.

Regelmessig fjerning av tannstein er viktig for at hundene skal ha en frisk munn, og for å sørge for at hunden beholder tennene så lenge som mulig. I tillegg undersøker vi munnhulen, og ser etter tegn til sykdom, skade eller svulster. Svulster i munnhulen er som regel ondarted, og aggresive. Jo fortere de fjernes, jo større er sjansen for at spredning ikke har forekommet.

Ofte ser vi at hunder og katter har tenner som er brukket. Dette gjør svært vondt for dyret. Det er ingen forskjell på menneskjer og dyr på hvordan det føles når nervene i tennene blir eksponert. Mange hunder har høy smerte terskel, og vil ikke vise mye symptomer. Andre vil kunne bli ukonsentrerte, og til dels aggresive. Slike tenner anbefales å trekkes. Det er mulig å få rotfylt dem, men for tiden tilbyr ikke vi det her. Vi kan få hennvist pasienten til en annen klinikk hvis eier ønsker det. Jo lengre slike tenner står, jo vanskeligere blir det å trekke, og jo dyrere blir det, og jo lengre det går, jo mer unødvendig smerte har hunden. Spredning av bakterier kan gi skader også i andre deler av kroppen.

Tegn på problemer i munnhulen er dårlig ånde, sikling, og spesielt at hunden eller katten tar noe opp i munnen, for så å slippe det igjen. Kanskje da også med antydninger til smerte. Har du mistanke om problemer i munnhulen til kjæledyret ditt, ta kontakt med oss, så kan vi få satt deg opp på en time.

Tannproblemer hos gnagere blir beskrevet under gnagere.