Ultralyd

Ultralyd er en helt unik måte å undersøke bløttvev på: lydbølger sendes inn i kroppen, og en avansert datamaskin analyserer lydbølgene som blir kastet tilbake. Dette brukes til å bygge opp ett bilde som vi ser på skjermen. Ultralyd er helt ufarlig, helt smertefritt, og gjøres som regel med pasienten i våken tilstand.

Ultralyd kreves veldig mye trening og erfaring. Utstyret i seg selv setter begrensinger på hva som kan undersøkes. Det vi har på Vestmar Dyreklinikk Dyrehelse AS er så avansert at vi kan måle hvor mye blod hjerte til en valp eller katteunge pumper ut per minutt, før den er født, mens den enda ligger i livmoren.

Vi kan bruke ultralyd til veldig mange forskjellige undersøkelser. De viktigste begrensningene ligger i typen vev. Ultralyd kommer ikke gjennom benvev, og blir ikke reflektert av luft, noe som gjør at vi ikke kan bruke UL på disse organene. Lungene kan bare undersøkes med ultralyd hvis det er solid klumper, total kollapse av en lungelapp, eller store mengder fri væske. Ultralyd er veldig gunstig i disse situasjonene. Mange ganger kan vi ta ut finnålsbiopsi av svulster i lungene ved hjelp av ultralyd. Ultralyd er ypperlig for å undersøke indre organer. Mens røntgen hovedsakelig kan vise omrisset, så vil ultralyden kunne gi detaljer ned til milimeter størrelse. Vi kan måle tykkelser av veggen til urinblæren, eller hjertemusklaturens strukturer og beveglighet. Dette kan vi bruke til å diagnostisere sykdom, eller følge med på utviklingen av en sykdom.

Ofte ved mistanker om svulster, vil vi benytte oss av ultralyd for å måle størrelsen på svulsten, ta ut prøver av svulsten, og undersøke blodsirkulasjonen i og rundt svulsten. Med denne teknikken har vi diagnostisert svulster ned til 1 milimeters størrelse.

Ultralyd brukes også veldig mye til undersøkelse om et dyr er drektig. Dette gjøres for at eier skal kunne legge om dietten til riktig tid, for å kontrollere utviklingen av fostere, eller i forbindelse med uønsket parring for å se om det er behov for abort sprøyte. Normalt sier vi at eier burde komme inn mellom dag 21-25. Hvis vi ikke finner noe her, er hunden mest sannsynlig ikke drektig, men vi anbefaler ny kontroll etter en uke. I flere tilfeller har vi diagnostisert drektighet allerede ved 14-15 dager etter parring. Hos noen verdifulle hunder og katter som har blitt parret, har vi fulgt med på hele drektigheten med ultralyd hver uke. I ett tilfelle kunne vi diagnostisere sykdom før hunden ble veldig dårlig, og, etter ytterligere utredninger, fikk behandlet dette. Selv om vi har diagnostisert drektighet med ultralyd, skal eier være klar over at aborter kan forekomme, og helt frem til dag 42-45 vil avkommet bli resorbert: ingen blodig væske vil komme ut. Hvis du er usikker på hvordan drektigheten forløper på avlsdyret ditt, vil vi kunne hjelpe deg.

Vi har noen leverpasienter som vi følger med på strukturelle forandringer i leveren. Ved hjelp av målerinstrumentene kan ultralyd ofte bestemme utviklingen. Vi får sett på tettheten i leveren. Prøver av leveren kan taes ut ved hjelp av ultralyd uten å måtte åpne hunden. Når vi får hjelp av patolog til å bestemme hva slags problemer leveren har, kan vi bedre hjelpe pasienten til å bli helt frisk, eller få ett tilnærmet fullverdig liv.

Når vi undersøker pasienter, enten i forbindelse med vaksine eller av helt andre årsaker, hører vi ofte forandringer på hjerte. Vi vil da kunne ta ultralyd av hjerte for å bestemme hva slags problemer som forårsaker sirkulasjonsforstyrrelsen, og dette hjelper oss å bestemme riktig behandling. Ultralyd er bare en av måtene vi undersøker hjerte på; vi vil oftest ha behov for røntgen og EKG i tillegg. Ved Alfa Kragerø Smådyrpraksis (35 98 31 39) vil vi kunne gi hunden eller katten en klinisk undersøkelse. Hvis vi føler at det er behov for videre utredninger av hjerte, vil vi sende pasienten opp til Vestmar Dyreklinikk Dyrehelse AS. En veterinær ved Vestmar Dyreklinikk Dyrehelse AS har tatt ekstra utdannelse i hjertediagnostikk med ultralyd.

Ultralyd er tidkrevende. Ofte vil vi trenge å sette opp pasienten på egen time utenom poliklinikken for å få nok ro til å gjennomføre en skikkelig utredning. Når vi har en sikker diagnose, kan vi også gi en sikker behandling.