Month: juli 2010

Akutt nyresvikt

Akutt nyresvikt er et syndrom hvor det nyrenes evne til å filtrere urin plutselig bortfaller. Dette resulterer i oppsamling av giftstoffer, som kroppen normalt ville ha kvittet seg med, og det er giftstoffene alene eller sammen med årsak som gir de kliniske symptomene. Dette er et stadium av nyreproblemer som det er mulig å gjøre Read More