Month: september 2010

Flåtten er her

Flåtten har alt meldt sin ankomst. Flere eier har fjernet flått, og vi har allerede dokumentert to tilfeller av borreliose. Jeg vil beskrive flåtten kort, for denne er veldig kjent av alle som har dyr. Mer interessant er sykdommene flåtten overfører. I all hovedsak er dette borreliose, forårsaket av bakterien Borrelia burgdorferi. I senere tid har Read More