Month: juni 2011

Oljeforurensning i Kragerø Skjærgården

Hvis ditt dyr er forurenset, ring oss med en gang: tlf dagtid/døgnvakt 35 99 22 50 (etter stenge tid får du opplest vakthavende veterinær, ha derfor penn og papir klart).   Hurtig mal for hva som skal gjøres: Gi fløte. Ring 35 99 22 50 Vask fra hodet og nedover. Beskytt deg selv. Kom deg Read More