BÅNDTVANG OG HØSTEN

BÅNDTVANG VS. FRILUFTSLOVEN

 

Ja, da var båndtvangen over for i år. Man kan nå bevege seg med hunden løs. Hundeloven legger fortsatt noen føringer. Dette er klippet ut fra § 4:

«§ 4. Alminnelige regler om sikring av hund. Vilkår for å la hund være løs

Hunder kan være løse bare når de

a) blir fulgt og kontrollert på aktsom måte, eller
b) er forsvarlig inngjerdet på et sted som ikke er åpent for allmenn ferdsel.

Den som holder en hund i bånd, skal være i stand til å ha kontroll med hunden, hvis de ikke blir ledsaget av noen som har slik kontroll.

Hundeholderen skal påse at hunden ikke farer mot, hopper på, forfølger eller stiller seg i veien for folk som ikke godtar dette. Har en hund dette for vane, skal den bli holdt i bånd på steder som er åpne for allmenn ferdsel.

Hundeholderen skal vise særlig aktsomhet der det er barn, for å hindre slik kontakt mellom hund og barn som barnet eller voksne som følger barnet, ikke inviterer til, og for å forebygge at barn blir skremt. Om nødvendig skal hunden bli satt i bånd eller holdt tett inntil hundeholderen.»

 

Du har alltid plikt til å kunne styre hunden din, og kalle den inn ved behov. Klarer du ikke det, bør man vurdere om hunden kan være løs, eller bare løs i lukkede rom. Det har også vært en god del i mediene i det siste om hunder og sau. Du som eier skal kunne stoppe hunden fra dette, og ha kontroll på den så den ikke gjør det. Vurder om du skal legge turene til andre områder, hvis du er usikker på dyret ditt. Hunder vil fort stikke av dit de er kjent.

Når jakten kommer, så har du både plikter og rettigheter, som hundeeier. Hunden din skal ikke drive vilt, men du har også rett til å bevege deg fritt i skog og mark. Mange jegere prøver å jage bort turgjengere, med eller uten dyr. Det har de ikke lov til. Det er viktig at du som privatperson verner om dinne rettigheter, da disse kan forsvinne hvis man ikke er observant. Din rett til å ferdes i skog og mark, er regulert av Friluftsloven, og den delen som populært kalles allemansretten. Jeg liker å vise til følgende i friluftsloven:

 

Ǥ 2.(Ferdsel i utmark.)

I utmark kan enhver ferdes til fots hele året, når det skjer hensynsfullt og med tilbørlig varsomhet.

Det samme gjelder ferdsel med ride- eller kløvhest, kjelke, tråsykkel eller liknende på veg eller sti i utmark og over alt i utmark på fjellet, såfremt ikke kommunen med samtykke av eieren eller brukeren har forbudt slik ferdsel på nærmere angitte strekninger. Kommunens vedtak må stadfestes av fylkesmannen.

Om motorferdsel i utmark gjelder også lov om motorferdsel i utmark og vassdrag.

 

Og

 

§ 5.(Almenhetens høstingsrett)

Under ferdsel i utmark kan allmennheten høste ville nøtter som skal spises på stedet og plukke og ta med seg ville blomster, planter, bær og vill sopp, samt røtter av ville urter, når det skjer hensynsfullt og med tilbørlig varsomhet.

For multer på multebærland i Nordland, Troms og Finnmark gjelder første ledd bare når eier eller bruker ikke har nedlagt uttrykkelig forbud mot plukking. Uavhengig av et slikt uttrykkelig forbud kan allmennheten alltid plukke multer som spises på stedet.

 

og

 

§ 13. (Ulovlige stengsler eller forbudsskilt)

Eier eller bruker av grunn må ikke ved stengsel eller på annen måte vanskeliggjøre ferdsel, opphold, bading eller høsting som er tillatt i denne lov, med mindre det tjener hans berettigete interesser og ikke er til utilbørlig fortrengsel for almenhetens utøvelse av allemannsrett.

Uten særskilt hjemmel er det ikke tillatt å sette opp skilt eller på annen måte kunngjøre forbud mot ferdsel, opphold, bading eller høsting som er tillatt i denne lov.

Stengsel, skilt eller kunngjøring som er i strid med denne paragraf, kan kreves fjernet etter § 40.»

 

Så hvis du får beskjed om å «pelle deg ut av skogen» av jegere, så bør du informere dem om din rett. Ta kontakt med lokale viltnemnda eller politiet, hvis du opplever noe slikt. Jegere liker dårlig at andre folk er i skogen når de skal jakte, men det er jegerne som må vise hennsyn. I forbindelse med jegerprøven, blir det undervist i denne retten folk har til å ferdes i skogen. Men du har ikke lov å la hunden din fly rundt etter dyr.

 

HUGGORM OG PROBLEMER MED Å GÅ MED HUNDEN LØS

Fordelen med å gå med hunden løs, er gleden og mosjonen hunden får på tur. Det er herlig å se dyrene hoppe rundt i skogen, og virkelig nyte friheten.

Ulempen med å hunden løs, er at den kan forsvinne, skade seg, og få problemer du ikke registrer med en gang, slik som huggormbitt. Vet man ikke at hunden har blitt bitt av orm, så vil behandlingen også være vanskeligere. ID merking er også noe vi anbefaler til alle som skal gå tur med hunden. Da er det lett å finne eier. I motsatt fall, kan hunden bli avlivet for mindre problemer.

Nå som det begynner å bli kaldere i luften, med mindre sol og mer regn, øker faren for huggormbitt. Skulle du ha mistanke, så bør du snu, og komme deg til bilen/hjem fortest mulig. Helst bære hunden, der det lar seg gjøre. Skal du på langtur, kan det være greit å ha planlagt for dette, når du pakker sekken. Vi hadde nylig en kjempe fin og sprek hund, som  satte seg på en huggorm i skogen, 2.5 timer fra bilen. Eier hadde heldigivs med seg stor sekk, og han sa at han kommer aldri til å gå ut i skogen uten! Denne hunden ville fått store problemer hvis den skulle ha gått hjem, da den var syk nok som det var bare av tidsforløpet som gikk fra bitt til behandling. Hvis hunden hadde brukt benet, ville giften ha fått spredd seg lettere, og fortere. Hunden responderte veldig godt på behandling.

Vi har behandlet nærmere 500 hunder for huggormbitt, og mistanke derom, de siste 5 årene. Vi har til gode å få et dødsfall som følge av bittet. Sikkerheten har blitt veldig god. Kostnadene har naturligvis økt i takt med sikkerheten, slik som all behandling blir dyrere ved økt sikkerhet. Vi anbefaler derfor forsikring, og helst i Agria (ring 99754808).

 

SOPP

Nå som soppen titter opp, er det mange som gleder seg. Fresing i pannen, med en god lukt over hele kjøkkenet, er nok til å få vannet i munnen til å renne ut i strie strømmer hos to og firbente. Men noen har noe gifter, både hos 2 og 4-bente. Har du mistanke om at hunden har spist noe sopp, prøv å finn soppen, og ta bilde av denne (hvis du ikke kjenner den med 100% sikkerhet). Hvis du ikke ser noe sopp, ta bilde av miljøet. Vi har muligheter til å få spesialister til å se på disse, og det er utrolig hva gode fagfolk klarer! Det har hjulpet oss mange ganger. Har du mistanke om at hunden har spist sopp, så bør du komme deg inn til veterinær fortest mulig! Mange ganger kan vi gi medisiner som tømmer magen og/eller hindrer opptak. Andre ganger må vi fokusere på å begrense skadene på de indre organer. Atter andre ganger så er det for sent. Rask respons, og helst identitet på soppen (og andre gifter) er nødvendig for en god behandling.

 

Nyt høsten! Den er fin. Ikke vær nervøs for det som finnes i vår herlige natur. Er uhellet ute, så er vi raskt på plass. Legg inn vårt tlf nr på din mobil (35992250), og ring ved mistanke.

 

GOD HØST 🙂

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.