Følgesykdommer ved overvekt

Overvekt er et følsomt tema, da mange av oss har noen kilo for mye å drasse på. Men vi  tar det opp med deg som eier når du kommer inn, da det er veldig viktig for helsesitutasjonen til dyret ditt. Nedenfor vil jeg beskrive noen konsekvenser ved overvekt hos dyr. Mye av informasjonen basserer seg på hva man vet på mennesker. Noen ting er sammenlignbart, mens andre ikke er det. Det er greit å vite hva vi vet, hva vi tror, og hva som ikke er likt.

La oss sette opp et slankeprogram for ditt dyr, følg våre råd, og kom på jevnlige kontrollerer: få ting vil kunne påvirke helsen så mye som å komme tilbake til en normal vekt.

Overvekt utøver en negativ effekt på kroppen både gjennom økt vektfordeling på de forskjellige kroppsdelene, men også ved at det hele tiden produserer en lavgradig inflammasjon i vev rundt om i groppen. I tillegg, vil overvektige pasienter være vanskeligere å undersøke, både med manuell palpering, og ved billeddiagnostikk. Konsekvensen av det er at det er vanskeligere for meg å ta urinprøve med cystocentesis, jeg klarer dårligere å kjenne nyrene, og det kan være vanskeligere å kjenne og ta prøver av lymfeknuter. Sykdomssituasjoner kan derfor utvikle seg lengre før vi klarer å stille en korrekt diagnose. Det er også veldig viktig å være klar over at overvekt i seg selv reduserer restreserven til hjertefunksjonen under narkose, og økt fare for problemer med luftveiene grunnet press fra fettet. Dette gjør at risikoen for å legge en katt over 6 kg i narkose er ca 3 ganger større enn en katt fra 2-6 kg.

Overvekts innvirkning på respirasjonssystemet

Hos mennesker, har man dokumentert negative korrelering mellom overvekt og respiratorisk funksjon. Den gjennomsnittlige pusteraten hos overvektige er 15-21 pust per minutt mot 10-12 hos normalvektige. Overvektige har også redusert evne til å bytte ut større volum av luft per pust. Grunnene til dette er at fett i buken trykker på mellomgulvet, og fet i brysthulen reduserer volumet som er igjen for å utvide lungene. Dette resulterer i at overvektige har redusert oksygennivå i blodet, som igjen kan resultere i små skader i lungene. Det er dokumentert at vekt tap reverserer disse forandringene.

Det er ikke like mange studier på dyr å lene seg på, når det gjelder overvekt. Men vi får ofte høre at våre råd gir pasientene ekstremt økt livskvalitet. Det er noen studier som viser at forandringene hos hunder og katter er lik det vi ser hos mennesker: kroppene våre er ikke så forskjellige som vi liker å tro.  Overvektige hunder har også en 3 ganger så rask gjennomsnitts puste rate, per minutt (11.5 mot 34), sammenlignet med normalvektige individer. Det er i seg selv skremmende. I tillegg vil overvektige hunder har en økt reaktivitet i luftveiene, som man har sett predisponderer for astma og kroniske obstruktive lungesykdommer hos mennesker.

Pustestopp om natten er økt hos mennesker som er overvektig. Det samme ser man hos dyr. Engelsk bulldog er antatt å være en god modell for mennesker med disse plagene.

Overvektens innvirkning på hjertesykdommer

Hos mennesker er det en tydelig og etablert sammenheng mellom overvekt og utvikling av hjertesvikt som følge av dårlig oksygenering (iskjemisk) og hypertensjon. Noe av det samme kan vi se igjen hos hunder, selv om forandringene er mildere, og det er usannsynlig at det har en direkte patologisk innvirkning på hjertet. Men det vil medvirke til problemer der hvor man har milde hjerteproblemer i bunn.

Åreforkalkninger hos hunder og katter er sjeldne, og ser ikke ut til å ha en sammenheng med overvekt. Vi finner ofte milde økninger i totale kolesterole og triglyceridene hos overvektige pasienter, men disse er langt under de som forventes å forårsake åreforkalkninger. Hundene og kattenes sammensetning av fettet er bedre og mer fordelaktige enn hos mennesker, med høy konsentrasjon av HDL-kolesterol. Hunder og katter mangler også ett enzym som ville hindret denne HDL varianten å virke positivt på det totale kolesterolnivået.

Selv om overvektige hunder ikke har klinisk signifikant risiko for å utvikle iskjemisk hjertesykdommer eller hypertensjon, er det dokumentert strukturforandringer av hjertet som følge av overvekt. Venstre forkammer fortykkelse forekommer hos overvektige hunder, og det er til en viss grad reversibelt ved vektreduksjon. Hos mennesker er denne forandringen antatt å være et resultat av mild økning i blodtrykket, eller som følge av kronisk litt lavt oksygennivå.

Selv om litt overvekt hos mennesker har vist seg å ha en svak positiv effekt på overlevelse ved hjerteproblemer, finner man et litt annet bilde hos hunder og katter. Her har de aller tynneste og tykkeste økt dødlighet ved hjertesykdommer, mens de i midten ser ut til å overleve litt lengre.

Det er ikke så tydelige påvirkninger, som vi kjenner til i dag, av overvekt på hjerte- og sirkluasjonssystemet hos hunder og katter.

Overvektens betydning ved muskel/skjelett lidelser og sykdommer i skivene i ryggen

Hos mennesker er overvekt velkjent grunn til osteoartritt, dvs leddbetennelser. Økt vektbelastning sammen med forandret kraftpåvirkning av leddene resulterer i en ustabilitet i leddene, som igjen øker forkalkningsgraden. På ledd som knær, virker dette tydelig inn. Men i andre ledd som ikke bærer vekt (hos mennesker), som håndledd, er det også slike forandringer. Dette er grunnet den lavgradige, kroniske betennelsen som pågår, sammen med økningen av frie radikaler, og muligens også hormonpåvirkning som fra leptiner.

Livstidsstudier av hunder har dokumentert en direkte sammenheng mellom graden av overvekt og graden av osteoartritt. Selv om denne studien, med 48 labrador valper, viste negativ innvirkning på leddene, var dette bare hunder som var mildt overvektig. Resultatet hadde nok vist seg å være med dramatisk, hvis overvekten hadde vært mer ekstrem. Vektreduksjon i seg selv vil redusere skadene og problemene for leddene, selv etter at forkalkningene har intruffet. Jo tidligere du får en gjennomgang med oss, og vi kan veilede deg videre, jo bedre er det for individet.

Overvekt er ikke bare negativt i forbindelse med osteoartritt. Overvektige hunder har 4 ganger høyere sjanse for fremre korsbåndsruptur, og dobbelt så sannsynlig at de får slik skade på begge knærne. Hofte dysplasi er også mindre sannsynlig hos slankeindiver, mot overvektige. Sannsynligheten for at overvektige hunder får ryggskiveutglidelse er også høyere mot tynne individer: dakshunder med en kroppsskåring på 9/9 (ekstremt overvekt) har 4 ganger sjansen for skiveprolaps mot normalvektige (5/9).

Hos katter, er det veldig lite informasjon tilgjengelig, vedrørende effekten av overvekt på muskel- og skjelettsystemet. Men studier har vist at overvektige katter har nesten 5 ganger sjansen for å trenge veterinærhjelp vedørende ledd, sammenlignet med normalvektige individer. Osteoartritt er bare svakt økt hos overvektige, men her antar jeg at det er store mørketall: leddfôret fra Hill’s gir mange dyr en ny ungdom, hvor eiere har bare tenkt på dyrene som gamle. Alderdom er ingen sykdom. Snakk med oss hvis katten ikke vil bevege seg som vanlig.

Overvektens betydning for urologiske sykdommer

Overvekt er en systemisk sykdom med økning i betennelsesmarkører, cytokiner, og hormoner, som antas å påvirke nesten alle organene i kroppen, inklusivt nyrene. Hos mennesker, har man sett høyere mengder proteintap i urinen (det skal være null),  dårligere nyrefunksjon, kronisk nyresvikt, og høyere dødlighet hos dialyse pasienter. Det som skjer er rett og slett at nyrene blir større, uten at plassen taes opp av celler; det blir lekasjer. Også resulterer dette i økt negative nyrefunksjon igjen gjennom tap av andre type celler, som er nødvendig for filtreringen. Overvekt resulterer også i økning i et hormonsystem som bare kalles RAAS, og dette resulterer i en økning i blodtrykket i den enkelte funksjonsenheten i nyrene, glomerularene (glomerular hypertensjon).

Samme forhold mellom overvekt og proteintap i urinen har man ikke funnet hos hunder, selv om undersøkelsene har vært små.

Hos mennesker, har man sett at overvekt medfører økt sjanse for nyrestein. Tilsvarende ser vi ikke hos hunder, men nå er også dietten til de fleste hunder bedre kontrollert. En eldre epidemiologisk studie viste at 29% av hundene med steiner i urinveiene, var overvektig, men den studien oppgav ikke vekten på den generelle hundepopulasjonen. Det er noen indikasjoner til at steiner lettere dannes hos hunder, bl. a. grunnet mindre bevegelighet og mindre tømming av urinveiene, men dette er ikke helt tydelige funn: mer forskning trengs her.

Katter har typisk hatt stort problem med urinsteiner. Vi ser veldig mye mindre av dette, ettersom flere av våre kunder bruker skikkelig fôr, og at vi snakker mye om ernæring hver gang. Det mangler forskning på om det er en sammenheng mellom overvekt og urinstein hos katt. Overvekt ser ut til å øke sjansen for sterile urinveisbetennelse, men når det er sakt, så er noen av de samme faktorene som resulterer i overvekt også faktorer som øker sjansen for sterile betennelser: sjeldne tømminger, litt inflammasjon, mangel på stimulasjon.

En studie som så på risikoen for kronisk nyresvikt hos katt, viste at det var en sammenheng mellom kroppsskåring, og nyresykdom. Det er vist at det er ca 1.5 ganger sjansen for å utvikle urinveissykdommer hos katter som er overvektige, mot normalvektige.

Kreft og overvekt

Økt fettmengde hos mennesker, er antatt å forårsake 20-35% av alle menneskelig krefttilfellene, hvor det er funnet at overvekt er assosiert med økte sjanser for renal carcinoma, colorectal kreft, og post menopausal bryst kreft. Det er flere metaanalyser som viser ytterligere sammenheng mellom overvekt og prostat, endometrial og spiserørskreft, blodkreftstyper, ondarted føflekkreft, m.fl. Ettersom fettvev utvider seg, og fettcellene komme lengre fra blodkarene, vil det oppstå en lokal hypoksi (lavt oksygennivå). Dette resulterer i en lavgradig, kronisk inflammasjon, som stimulerer forskjellige cytokiner, som TNF-alfa, interleukin 6, m. fl. I tillegg til denne effekten, har man sett at fettcellene i seg selv kan øke spredningene av kreftcellene (metastasene) og utbredelsen til de enkelte kreftcellene. Fettceller er faktisk veldig spesielle i og med at de mangler noen spesielle markører på celleveggene, som gjør at de faktisk kan lettere differensieres til andre typer celler, og hjelpe til med å produsere forskjellige hormoner og stoffer kreftcellene trenger.

Det er også bekymringsfullt med doseøkningene man trenger ved kjemoterapi for overvektige pasienter. Dette øker sjansen for bivirkninger.

Selv om det er mange gode eksempler på at overvekt øker sjansene for forskjellige krefttyper hos mennesker, ser vi ikke helt den samme overbevisende statestikken hos hunder og katter. Overvektige hunder og katter har økt fare for blære og jursvulster. Men det er en sannsynlig sammenheng mellom mye fettvev og andre svulster, men det trengs mer forskning for å få fastslått dette helt konkret.

Hormonsykdommer hos overvektige

Etter at hormonet Leptin ble oppdaget, så sent som 1996, har det kommet tusenvis av undersøkelser som bekrefter at fettvev er et aktivt, endokrinologisk (noe som har med hormoner å gjøre) organ. Men her skal vi snakke litt mer om konsekvenesene ved overvekt på hormonsystemene våre. Den mest kjente er Diabetes mellitus type 2: overvektige mennesker er mye mindre følsome til insulin i perifert vev, som muskler, lever og fettvev. Ettersom økte mengder med fettsyrer slår seg ned i vev, så vil signlene fra insulinet gradvis reduseres, i tillegg til redusert insulin-mediert glukose opptak, og redusert glykogen lagring. Dette resulterer i at glukosen akkumuleres i blodstrømmen, og forlenget eksponering av høye mengder glukose vil ødelegge de insulinproduserende betacellene i bukspyttkjertelen. Denne ødeleggelsen er antagelig ett resulat av et stadig økende insulinproduksjonsbehov og akkumulering av reaktive frie radikaler. Etter en stund blir betacellene rett og slett utslitt, og hypoinsulinaemia er ett faktum; når insulinproduksjonen ikke lengre klarer å holde tritt med behovet til kroppen, vil DM-2 være et faktum.
Hos katter ser vi en lignende sammenheng. En studie viste at en vektøkning på 2 kg reduserte insulinfølsomheten med 50%. Overvektige katter har 4 ganger så høy risiko for å utvikle sukkersyke sammenlignet med normalvektige katter.
Sammenhengen mellom overvekt og sukkersyke er mindre tydelig hos hunder. Overvekt har blitt demonstrert å resultere i insulinresistanse, men dette ser ikke ut til å utvikle seg videre til type-2 DM, og type 1 er mye vanligere hos hunder. Det er noen viktige forskjeller mellom dyr som utvikler type-2 DM (mennesker og katter), mot de som ikke gjør det (som hunder); det ligger delvis i første gruppens evne til å danne amyloide foribindelser, og delvis i den første responsen på insulinresistens. Hunder klarer å fortsette med produsere insulin, øyeblikkelig etter sukker utfordring, mens hos mennesker regnes dette som en viktig test for DM2.

Hunder er derfor ikke så følsomme for sukkersyke, hvis de er overvektige, selv om de har en økt fare for bukspyttkjertelbetennelse, og en svak økning i faren for å få sukkersyke, sammenlignet med tynne individer (0,7 mot 0,3%).

For andre sykdommer, er forholdet mellom overvekt og endokrinologiske sykdommer mer diffuse. Overvekt er et symptom ved hypohyroidose og hyperadrenocorticsme, men det ser ikke ut til at overvekt er en grunnårsak. Hos mennesker, vil thyroid-stimulerende hormon (TSH) være negativt korrelert mot hvilende energi krav, selv om TSH er innen normale nivåer. I en studie som undersøkt hormonelle funksjoner hos hunder uten kliniske tegn til sykdom, viste forhøyede TSH nivåer hos 15 av 31 hunder (> 0,5 ng/ml). 11 av disse 15 hundene hadde også lave frie T4 verdier, som indikerer klassisk stoffskiftet sykdom. Dette tyder på at stoffskiftet blir også påvirket hos hunder som er overvektige, selv om det kan være motsatt, at lave verdier av stoffskiftehormoner resulterte i overvekten.

Trenings-begrensede problemer

Nytten av trening hos mennesker for å opprettholde både mental og fysisk helse, er veldokumentert. Redsel, depresjon, muskelstyrke og fleksibilitet, kreft, kardiovaskulær helse, og kroniske helseplager blir alle forbedret gjennom regelmessig mosjon. Moderat mosjonsmengde er også dokumneter å redusere dødligheten. Selv små mosjonsmengder og styrkemengder i uka, har vist å være effektivt.

Lite har blitt gjort innenfor dyreverden for å se om dette stemmer også for dem, og hvor mye mosjon som er optimalt for dyrene. Det er veldig mange myter rundt mosjon og hofteproblemer: det er bare tull at unge dyr ikke bør gå i trapper eller mosjonere. De trenger dette for å få utviklet skjelettet og musklene på normal måte. Opprettholdelse av god leddhelse er også avhengig av regelmessig bruk. Studier hos hunder har vist at mosjon kan redusere redsel og lydfølsomhet, noe som er viktig å tenke på når vi nærmer oss nyttår. Separasjonsangst og forbedret livskvalitet hos hunder med hjerteklaffefeil, har også blitt dokumentert å være relatert til vekt, mosjon og kroppsskåring. Mesteparten av arbeidet på katt, har blitt fokusert på de negative konsekvensene ved å mosjonere (utekatt mot innkatt; skader), men i de senere år har man fått flere studier som viser konsekvensen for stressnivåene til kattene øker hvis de beveger seg mindre.

Evnen man har til å trene konstant og jevnlig kan påvirke mange sykdommer, som overvekt, hjertesykdommer, luftveisplager, leddproblemer, nevrologiske plager og systemiske plager, som inaktiverer og understimmulerer deg. Fordelene ved trening er mye mer enn vektkontroll, og fysisk trening burde være like naturlig for våre 4 bente venner, som for oss. Dyrenes lek seg imellom er en av de beste mosjonsformene du kan finne, da de bruker meste parten av kroppen, pluss at de sosialiseres. Selv de dyrene med ledd- og skjelettplager bør inn i trening, med forskjellige typer, da det vil hjelpe musklene som stabiliserer leddene. Vi veterinærer kommer ofte i kontakt med eiere når dyrene ikke helt henger med lengre, og da hører smertestillende med som en del av de tingene som trengs for å sørge for et godt liv. Men vi må også ta hennsyn til alle de andre organproblemene som kan være årsak til inaktiviteten/overvekten, eller de skadene som kroppen kan påføres av feil brukte medisiner. Nøye testing og jevnlig kontroll er påkrevd for langvarig smertekontroll, da dyrene ikke vil si ifra hvis de har vondt i magen, eller vondt i den ene nyra.

Hold dyrene aktive, slanke og i god form, så får de mer ut av livet. Det er ikke bare å kutte ned på fôret du har, hvis pasienten er overvektig: det kan resultere i livstruende skader på indre organer. Overvekt er en sykdom. Vi kan behandle slike, og vi ser ypperlige effekter. Kom inn og snakk med oss. Vi vet hva vi driver med!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *