Flere tilfeller av smittsom leverbetennelse: nye vaksineanbefaleringer

Flere tilfeller av Smittsom Leverbetennelse hos hund sett i Oslotraktene

Grunnet flere enkelt funn av viruset, CAV-1 (Canine Adenovirus – 1), august 2017 anbefaler vi alle som har valper kun vaksinert ved 8 og/eller 12 uker, om å vurdere ny vaksine fra uke 16. Vi anbefaler alle som har hunder som ikke har fått vaksinen sin, som de bør ha 1 gang i året, om å ta kontakt,  så vi kan sette opp en time for vaksine.

Kragerø er noe ekstra utsatt, grunnet stor tilstrømning av turister; faren for at noen dyr har med seg smitte til Kragerø er ikke ubetydelig.

Virus sykdommer er lette og forebygge, men ekstremt vanskelig å behandle.

CAV-1 er veldig motstandsdyktig mot miljøinaktivisering, noe som betyr at det er vanskelig å fjerne viruset med kjemiske stoffer eller UV lys.

Man mistenker sporadiske utbrudd som en følge av infeksjon i ville dyr, som rev. Men det er mange andre dyr hvor man har funnet tegn på serokonvertering, og derfor kontakt med viruset. Subkliniske infeksjoner anses å være vanlige (dvs. dyrene er infisert, men viser ikke sykdom), også blant hunder. Det gjør det viktig å vaksinere så mange dyr som mulig, da noen dyr kan ikke vaksineres, grunnet andre sykdommer, allergiske reaksjoner på vaksinene, eller medisiner de bruker. Noen er alltid naturlig resistente mot visse former for infeksjon (og det er slik seleksjon har forekommet tidligere), men de kan og vil ofte kunne overføre sykdom til andre for det.

Etter smitte, vil viruset kunne skilles ut i opp til 9 mnd i urinen. Smitte skjer gjennom smitte gjennom munnen av urinforurensede gjenstander. Viruset sprer seg i kroppen til veldig mange forskjellige organer, hvor spesielt leverceller og blodkar i mange organer inklusivt hjernen, blir rammet. Dyr som overlever lenge nok til å produsere antistoffer (7-10 dager), og som ikke får en ekstensiv levernekrose, vil kunne fjerne viruset fra blodet, og vevene. Nyrene vil fortsatt kunne ha virus utskillelse lenge etter at smitten er fjernet fra blodet. Noen dyr får bare delvis fjernet virusene fra kroppen, og her risikerer man gjentatte infeksjoner i leveren, med den følge at dyret får en kronisk leverinflammasjon, hvor leveren til slutt blir ødelagt.

Øynene til dyrene kan bli affisert i 20% av naturlig smitte, og dyrene kan få noe som heter anterior uveitt (alvorlig grad). Mange får også en blakking av hornhinnen ca fra 7 dager etter infeksjon. Med mindre man får komplikasjoner på disse øyeinfeksjonene, vil de kunne rette seg opp selv. Noen, med alvorlig lokal inflammasjon, vil kunne få ødelagt øynene sine. De som har mildere betennelse, vil oppleve en normalisering rundt 21 dager etter smitte.

Det er veldig mange forskjellige komplikasjoner som følge av virussmitten. Hos hunder som ikke får kronisk aktive inflammatorisk hepatitt, vil noen få problemer med  nyrebekkenbetennelse som følge av virusets ødeleggelse av nyrene. Systemiske infeksjoner i blodkarene i forbindelse med infeksjonene, starter allerede tidlig i den viremiske (dvs. når virusene spres i blodbanen) fasen. Blødningsfaren er høy, delvis grunnet massiv aktivisering under smitte, men også grunnet at leveren blir ødelagt, og klarer ikke å produsere mer koagulasjonsfaktorer, og delvis fra nyreproblemer og tap av koagulasjonsfaktorene gjennom urinveiene.

Død hos hunder skyldes skade i hjernen, lungene, og andre vitale organer, eller from utvikling av ukontrollert DIC (blødningsforstyrrelse som følge av viremien).

 

Forebygging

Vaksine er den måten vi beskytter dyr mot virussmitte. Det er en ekstremt god metode, med svært lite bivirkninger. Når tispa er vaksinert, vil den ha stoffer i melken som beskytter mot infeksjon. Hvor lenge disse antistoffene er til stede, vil være avhengig av flere ting:

1.  Hunden generelle vaksine status

2.  Tidspunkt for vaksinen i forhold til drektighet.

3.  Andre sykdommer hos tispa.

4.  Andre immunlogiske problemer hos tispa.

5. Om valpene får kolostrum (den første melka).

 

Vi har tradisjonelt sett anbefalt vaksiner ved 8 og 12 ukers alder. Men som følge av at mange valper kommer fra tisper som er vaksinert, kan vaksinen bli inaktivert av tispas antistoffer uten å produsere noen beskyttelse for valpene. Noen valper kommer fra tisper som ikke har beskyttelse i det hele tatt, og de trenger også å beskyttes mot smitte gjennom tidlig vaksine.

Anbefalingene våre er derfor vaksinering ved 8 uker, 12 uker, og 16 ukers alder. De hundene som nå kun har fått ved 8 og 12 ukers alder,  men som ikke har fått den årlige vaksinen sin enda, anbefaler vi å vaksinere snarest, for å gi best mulig beskyttelse av det enkelte dyret.

Det er mulig å måle dyrenes antistoffnivå, men dette er ganske kostbart, og det er rett og slett enklere å bare vaksinere på nytt.

Ta kontakt for timebestilling på 35992250

 

Mvh

 

Per Christian Bye

Veterinær/daglig leder

Vestmar Dyreklinikk Dyrehelse AS