Dyrlege for Drangedal og Kragerø

Vestmar Dyreklinikk har mange kunder fra Drangedal og omeng. Vi rykker veldig ofte ut til produksjonsdyr i området, og vi får mange som kommer til oss med smådyr fra Drangedal. Det er kort vei, og vi er alltid tilgjengelig på vakten. For alle dyreart.

Vi er en familiebedrift, med senkede skuldre, mest mulig uten stress. Vi ønsker å tilby dere også en god og rolig atomosfære. Kaffe er på huset, når du kommer innom.

Ungene er ofte med på jobb

Vårt hovedfokus er innenfor avansert indremedisin, hvor vi kan kjøre blodprøver direkte på klinikken. Vi har et ekstremt avansert system som gjør det mulig for oss å kjøre veldig mange forskjellige blodprøver. Hvis vi trenger ytterligere tester, kan vi rekvirerer flere tusen fra eksterne laboratorium.

Videre kjører vi dyrkning av urin på klinikken. Det gir oss utrolig raskt svar, på 24 timer, og er bedre enn den som blir sendt ut, da svaret reflekterer mer det som er i urinen, enn eventuelt den forurensningen som har kommet i etterkant. Vi resistensteser også bakteriene som vokser, noe som hjelper oss å velge riktig antibiotika, og riktig type behandling. Vi har lang erfaring innen urologi.

Urinprøvemaskinen

Vi har tatt ett stort steg innen urologi siden 2018: vi har nå en maskin med kunstig intelligens, en AI-maskin, som tar bilder av urinen på mikroskopinivå, som gjør at vi identifiserer lettere veldig mange

Urinprøve sett under mikroskop, hvor det er mange hvite blodceller

sykdommer. Denne brukes nå rutinemessig på alle pasienter vi kjører urinprøve på, da den er utrolig mye mer å stole på en urinsticks. Vi får ofte sett årsaken til ting, og det kan gjøre at vi stopper en utredning, eller forlenger den med ytterligere prøver. Riktig valg krever riktig vurderingsgrunnlag!

Vårt digitale røntgensystem gir oss veldig mange muligheter, som tidligere bare var en fjern drøm. Bilder av høy kvalitet er nødvendig for korrekte diagnoser. Og trenger vi hjelp med tolkning av bildene, bruker vi eksterne spesialister som leser av bildene sendt inn digitalt.

Ultralyd brukes veldig mye for å se på strukterer i kroppen, og for å følge med på hvordan sykdommer utvikler seg. Vårt utstyr gir veldig gode bilder, og vi har tatt tilleggskurs for å kunne gi deg best mulig hjelp.

Videre har vi endoskop, det er et kamera vi kan gå ned i magen på hundene og katten, hvor vi kan se hva og hvordan kroppen fungerer innvendig, og evt ta ut vevsprøver for patologisk vurdering. I mange lidelser er dette helt nødvendig for å komme videre i diagnosearbeidet, og det sparer pasienten for en stor operasjon: pasienten kan gå hjem etter at den våkner opp fra narkose.

Vaksiner anbefales av alle dyr, årlig. Vanlige vaksiner er slike som beskytter mot de mest smittsomme virus- og bakteriesykdommene. Disse regnes som grunnvaksinene over hele europa. I tillegg har vi inkludert borreliosevaksinen, Trilyme, som en av de vi anbefaler å bruke her i område som grunnvaksine. Denne kan ikke settes samtidig med de andre vaksinene, og gjøres best på vinteren, så hunden er klar for sommerhalvåret. Det gir en ekstra beskyttelse mot den flåttbårne sykdommen borreliose, som kan ødelegge hunden. Katter blir ikke smittet av denne.

Andre tilbud vi har innenn for indremedisin er undersøkelser avføringsprøver fra alle dyr på klinikken for parasitter, øyeundersøkelser, elektrokardiografi, tannsteinfjering/tannrøntgen, m.m.

Vi gjennomfører også et stort antall kirurgiske inngrep, alt fra rutineingrep som kastrering, til mer dramatiske, akutt inngrep som operasjon av magedreining og keisernsitt. Vi setter sikkerhet i fokus, og det er derfor i hovedsak alltid en veterinær som styrer narkosen, og planlegger denne ut fra hundens blodprøver og urinprøver. Det ser vi gir veldig gode responser på dyrene.

Vi har høyt utdannet personell: hos oss får du vite hvordan ting bør gjøres.

Vi ønsker deg som kunde velkommen til vår lille klinikk. Hjerterom er like viktig som bestikkelser av dyrene :).